Avaleht / Privaatsustingimused

MILLISEID ANDMEID MINU KOHTA KOGUTAKSE?

Isikuandmed, mida me kogume, sõltuvad alati kliendi tüübist, kuid üldjuhul koosnevad need kontaktandmetest, e-posti aadressist ja telefoninumbrist.

Töödeldakse:

 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress

 • kauba kohaletoimetamise aadress

 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

 • pangakonto number

 • klienditoe andmed

Lisaks sellele jätavad elektroonilised teenused maha sirvimisandmed, mida saab kasutada kliendisuhete kvaliteedi parandamiseks ja turunduse suunamiseks. Veebileht kasutab küpsiseid, kuid need ei sisalda isikuandmeid ja ei ole seotud füüsilise isikuga. Veebilehe kasutamisega nõustute küpsiste salvestamisega. Te võite küpsiste kasutamise oma brauseris ka blokeerida, kuid teie kasutuskogemus ei ole siis optimaalne.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieeslistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuste osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidiliste kohustuste täitmiseks, nagu raamatupidamine ja vajadusel tarbija ja teenusepakkuja vaheliste arusaamatuste lahendamisel.

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

 • veebipoes esitatud tellimuste täitmine

 • veebipoe kliendisuhete haldamine ning kliendiga suhtlemine

 • kliendi päringutele vastamine

 • krediidivõimekus

 • õiguslik huvi

 • tarbijaharjumuste analüüsimine

 • müügistatistika koostamine

 • teenuste haldamine ja arendamine

MILLISEID ANDMEID VÕIB ÜKSIKISIKUTE KOHTA KOGUDA

 • Kasutaja esitatud teave või isikuandmed

 • Identifitseeriv teave, nagu nimi, isikukood, mis võimaldab klienti krediidilepingu sõlmimise ajal tuvastada.

 • Passiandmed või muu sarnane teave, mida toll nõuab, kui kaupu või teenuseid tarnitakse tollimaksuvabalt väljapoole Eestit.

 • Kontaktandmed, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

 • Makseteave, sealhulgas krediidilepingud ja muu arveldusteave

 • Vaatlusalused ja analüütilised andmed teenuste kasutamise kohta

 • Ostuajalugu, sealhulgas tellitud tooted ja nende hinnad

 • Tarne üksikasjad, näiteks valitud tarneviis ja tarneaadress

 • Veebipoe kasutus- ja sirvimisandmed ning identifitseerimisandmed

 • Mis tahes tootesoovitus ja muu teave ning sihtotstarbelise sisu jaoks kasutatavad märgised

 • Peamine teabeallikas on kasutaja, kuid me võime saada lisateavet ka oma partneritelt, näiteks krediiditeenuse pakkujalt.

 • Ainult uudiskirja tellija e-posti aadress

MIKS ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Andmeid säilitatakse juriidiliste ja lepinguliste kohustuste täitmiseks, näiteks tellimuste edastamiseks ja garantii teave säilitamiseks. Teie loal võidakse andmeid kasutada ka personaalseks teavitamiseks ja ürituste tegemiseks. Me kogume veebilehitseja andmeid, et parandada meie teenuseid ja teenindada teid paremini.

REGULAARSED TEABEALLIKAD

Registrisse kantud kontakt- ja klienditeave saadakse kliendi poolt vastutavale töötlejale kliendisuhte loomisel ja selle kestel esitatud teatistest. Kliendisuhe ja registrikanne luuakse siis, kui klient tellib tooteid Masku veebipoest või sõlmib Masku poes müügilepingu.

 • Salvestatakse ainult uudiskirja tellija e-posti aadress ja täidetud andmed

 • Otseturunduse keeld ja keeld avaldada aadressiandmeid teistele ettevõtetele registreeritakse kliendi eraldi avalduse alusel.

 • Elektroonilise otseturunduse puhul (nt e-post, SMS) küsitakse kliendi nõusolekut eraldi vastavalt isikuandmete seadusele.

 • Teave kliendi krediidivõimelisuse kohta tellimuse esitamise ajal saadakse avalduses valitud kreedidileandja andmebaasist.   

 • Klienditeenindussüsteemid (chat) salvestavad kliendi poolt vestluse käigus esitatud teabe. Klienditeenindus aitab kaasa tellimise, garantii ja kaebuste käsitlemise kanalina, kusjuures chat'i ajalugu kasutatakse võimalike edasiste selgituste saamiseks.

 • Elektrooniliste kontaktide puhul kustutatakse logid automaatselt 12 kuu möödudes.

KAS TE AVALDATE TEAVET KOLMANDATELE ISIKUTELE?

Masku ei avalda teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või kliendisuhte kvaliteedi tagamiseks (näiteks raamatupidamine või transporditeenuse pakkuja).

Isikuandmeid säilitatakse väga turvalistes infosüsteemides, millele on piiratud juurdepääs, sealhulgas süsteemi pakkujate poolt. Nende ettevõtjatega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja andmeid töötlevad inimesed ainult võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks. Samuti tuleb tellimuste kohaletoimetamisel anda vedajale teie kontaktandmed, et tellimus kohale toimetada. Lisaks hõlmavad teatud maksetehingud teie piiratud isikuandmete edastamist krediidiasutusele näiteks teie krediidivõimelisuse tuvastamise eesmärgil.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Masku või tema partneri tehniliseks rakendamiseks. Partneritega sõlmitavates teenuslepingutes võetakse arvesse andmekaitsenõudeid ja nende õigeaegsust.

Kliendiandmete asukoht on Euroopa Liit.

KAS MA VÕIN PALUDA, ET TE KUSTUTAKSITE KÕIK MINU ANDMED?

ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on teil õigus paluda ettevõtetel kustutada kõik teie kogutud isikuandmed. Seda tehes peaksite aga muuhulgas silmas pidama, et garantii kehtivus ei pruugi olla enam kontrollitav. Raamatupidamise seaduses on sätestatud ka teatavad kohustused kliendiandmete säilitamise kohta. Kui soovite muuta oma isikuandmete töötlemise viisi, võite võtta ühendust lähima kauplusega, et lasta oma isikut kontrollida. Seejärel tegeleb küsimusega Masku andmekaitseosakond.

KAS MA SAAN KOGU MINU KOHTA KOGUTUD TEAVET?

Jah, teil on täielik õigus seda teha. Selleks, et saaksime teie isikut usaldusväärselt kontrollida, tuleb taotlus esitada kohapeal meie kaupluses. Kaupluse töötajad edastavad taotluse meie andmekaitseametnikule.

ANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Me säilitame andmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas teatises kirjeldatud kasutuseesmärkide täitmiseks. Mõnele meie tootele annab Maskun Baltic OÜ või toodete tootja kuni 25-aastase garantii. Selleks, et tagada meie klientide garantii õiguse säilimine ja et väljaspool garantiiaega oleks võimalik teostada remont, varuosasid ja hooldustöid, säilitame kliendi andmeid maksimaalselt 25 aastat. Lisaks sellele võib mõningaid andmeid säilitada kauem, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, nagu näiteks andmete säilitamine ja tarbijate kohustused, ning nende kohustuste nõuetekohase täitmise tõendamiseks.

Mõne teabe puhul on seadusest ja headest kliendisuhetest tulenevalt kohustus säilitada teavet pikema aja jooksul, näiteks järgmistel eesmärkidel:

Raamatupidamise seaduses on ette nähtud andmete pikemad säilitustähtajad, sõltumata sellest, kas andmed sisaldavad isikuandmeid või mitte.

Süsteemilogi teavet kogutakse ja säilitatakse vastavalt seadusele, et pakkuda meie klientidele seaduslikku ja turvalist veebipõhist ostukogemust.

Poe andmebaasidest ja süsteemidest piisavate varukoopiate tegemine, et kindlustada andmeid, parandada vigu ning tagada turvalisus ja järjepidevus.

ISIKUANDMETE KAITSE 

Juurdepääs kliendiandmeid sisaldavale süsteemile ja kliendiandmete muutmise õigus on piiratud konkreetselt kokkulepitud töötajatega. Igal kasutajal on oma kasutajanimi ja parool süsteemi jaoks. Isiklikud juurdepääsuõigused andmebaasile ja erinevad kasutustasandid piiravad juurdepääsu ainult nendele andmetele, mis on vajalikud isiku ülesannete täitmiseks.

Kliendiandmete register ja seda töötlev infosüsteemi riistvara asuvad suletud andmekeskustes. Häirete korral varundatakse andmeid regulaarselt varukoopiate abil. Süsteem on kaitstud tulemüüriga välise juurdepääsu eest. Kliendiandmeid käitlevad töötajad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Teavet avalikustatakse või avaldatakse kolmandatele isikutele ainult vastuseks õiguslikule kohustusele, näiteks kliendi enda taotlusel või seadusest tuleneva avaliku asutuse taotlusel.

Järgime isikuandmete töötlemisel häid andmekaitse tavasid, sealhulgas andmete konsolideerimist, minimeerimist ja anonüümseks muutmist, kui see on võimalik ainult kliendisuhte hea haldamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel ja töötlemisprotsessides võetakse arvesse ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, mida hakatati kasutama alates 25. maist 2018.

MA TAHAN ROHKEM TEADA, KUIDAS MINU ANDMEID TÖÖDELDAKSE, KUS MA SAAN ROHKEM TEADA?

Kui vajate lisateavet, võtke palun ühendust meiega aadressil info@masku.ee